Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) on Suomen Punaisen Ristin koordinoima 53 järjestön yhteenliittymä. Vapepan tehtävänä on tukea viranomaisia erityisesti paljon pelastushenkilöstöä vaativissa tehtävissä. Näissä tilanteissa Vapepa toimii pyydettäessä yhteistyössä viranomaisten kanssa, täydentäen ja tukien poliisi-, pelastus sekä sosiaali- ja terveysviranomaisia. Tavallisin tilanne, jolloin viranomaiset hälyttävät Vapepan, on kadonneiden henkilöiden etsintä, mutta tehtävä voi koskea kaikkea majoituksesta ja liikenteen ohjauksesta henkiseen tukeen.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu – on organisoitua ja koulutettua kansalaistoimintaa – toimii pyyteettömästi – tukee viranomaisia

Vapepa-info

Vapepa-info on Vapaaehtoisen pelastuspalvelun tiedotuslehti. Lehteä julkaisee Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaatiojärjestö Suomen Punainen Risti. Pääset lukemaan Vapepa-infoja alla olevaa painiketta klikkaamalla.

Historiaa

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu perustettiin käytännön tarpeeseen vuonna 1964. Avuksi pelastustoimintaan tarvittiin koulutettuja ja hyvin johdettuja vapaaehtoisia. Järjestöt olivat paikoin jo hakeutuneet yhteistyöhön ja julkisuudessa esitettiin ajatuksia vakinaisen viranomaisia avustavan palvelujärjestelmän luomiseksi.

Valtakunnallisen koordinoidun toiminnan alkusysäyksenä voidaan pitää muoniolaisen 5-vuotiaan tytön eksymistä tunturimaastoon. Eksyminen käynnisti laajat etsinnät toukokuussa 1963. Muonion etsintöjen aikana ja sen jälkeen käännyttiin Suomen Punaisen Ristin puoleen ja toivottiin Suomen Punaisen Ristin toimivan aloitteentekijänä viranomaisia tukevan organisaation perustamisessa. Vapaaehtoinen pelastuspalvelu perustettiin vuotta myöhemmin vuonna 1964.

Etsinnöissä Vapepaa tarvitaan yhä, mutta viranomaisia avustetaan entistä enemmän myös mm. ensihuollossa: muonituksen, majoituksen ja henkisen tuen järjestämisessä.

Paikallisesta Vapepa-toiminnasta saat parhaiten tietoa Keski-Suomen Vapepan omasta tapahtumakalenterista tai koko maan toiminnasta valtakunnallisesta kalenterista täältä.

Lähde www.vapepa.fi

STM tukee Vapepan toimintaa Veikkauksen tuotoilla

Suomen Punaisen Ristin Vapepa-kulut vuonna 2016 olivat 1 035 675 euroa. Summa koostuu henkilöstökuluista, kokous- ja koulutuskuluista sekä materiaalin tuotannosta. Summasta yli 30 prosenttia on Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastosta ja 66 prosenttia Raha-automaattiyhdistyksen (nykyisin STEA) tukea. Lisäksi Vapepa saa Reijo Rautauoman säätiöltä tukea Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa -hankkeeseen.

Vapepa Keski-Suomen tilitiedot

  • Tilin omistaja: Suomen Punainen Risti, Länsi-Suomen piiri
  • IBAN: FI58 1581 3000 0254 77
  • BIC: NDEAFIHH
  • Viite: Vapepa Keski-Suomi