Työryhmiin hakeminen

Hakeminen Vapepan Keski-Suomen maakuntatoimikunnan työryhmiin

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) Keski-Suomen maakuntatoimikunta perustaa tarpeen mukaan johtosäännön sallimia työryhmiä.

Olemme päätteneet organisoida maakuntatoimikunnan toimintaa uudelleen, ajatuksena on koota maakunnallisia työryhmiä, jotka toimivat maakuntatoimikunnan eli jäsenjärjestöjen yhteisen toimielimen alla ja jotka kehittävät sekä vetävät oman alueensa toimintoja koko maakunnan alueella.

Työryhmät tekevät siis toimialakohtaista työtään yhteistyössä maakuntatoimikunnan kanssa ja esittelevät toimintaansa maakuntatoimikunnan kevät- ja syyskokouksissa jäsenjärjestöille. Kevätkokouksessa luodaan katsaus edellisen vuoden toimintaan ja syksyllä suunnitellaan seuraavaa vuotta. Näistä sitten kootaan yhteinen maakuntatoimikunnan toimintasuunnitelma sekä toimintakertomus.

Työryhmien rakentaminen aloitetaan rekrytoimalla ryhmäläiset avoimella haulla kaikkialta maakunnan alueelta, kohdistettuna Vapepalaisten lisäksi kaikkiin jäsenjärjestöihin, jotka ovat sitoutuneet olemaan mukana vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa. Työryhmien rakentamisessa pyritään keräämään ne vapaaehtoistoimijat, jolla osaaminen ja motivaatio yhteistoiminnalliseen valmiuden kehittämiseen olisi paras mahdollinen.

Haku työryhmiin tämän sivun lomakkeen kautta.

 

Perustettavat työryhmät ja niiden hakuajat

Jäsenten toimiaika 1-3 vuotta, mutta tarvittaessa joustavasti tarpeen mukaan.

Koulutustyöryhmä (3-5 hlö), hakuaika: perustettu, ei enää hakua tähän ryhmään

 • Organisoi maakunnalliset ja paikalliset koulutukset yhdessä kouluttajien ja valmiuspäällikön kanssa
 • Varaa ajankohdat, kouluttajat ja koulutuspaikat
 • Kehittää koulutusta, koulutusmateriaaleja ja kurssien sisältöä yhdessä keskustoimiston sekä valmiuspäällikön kanssa
 • Rekrytoi uusia kouluttajia sekä koordinoi koulutuspolkuja maakunnallisesti
 • Ainakin yhden työryhmän jäsenen tulee olla kouluttaja
 • Yhteys ryhmään sähköpostitsekoulutus@vapepakeski-suomi.fi

Valmiusharjoitukset työryhmä (3-5 hlö), hakuaika: perustettu, ei enää hakua tähän ryhmään

 • Organisoi maakunnallisia valmiusharjoitustapahtumia yhdessä hälytysryhmien, jäsenjärjestöjen sekä viranomaistahojen kanssa
 • Varaa resurssit valmiusharjoituksiin ja luo julkaistavan ohjelman aikatauluineen
 • Auttaa paikallistoimikuntia oman alueen harjoitusten luomisessa
 • Yhteys ryhmään sähköpostitseharjoitus@vapepakeski-suomi.fi

OHTO työryhmä (2-3 hlö), hakuaika: perustettu, ei enää hakua tähän ryhmään

 • Organisoi OHTO-järjestelmän käyttöönoton maakunnallisesti eri hälytysryhmien kanssa
 • Kouluttaa ja auttaa hälytysryhmiä sekä valmiusryhmää OHTOn käyttämisessä
 • Kehittää OHTOa yhdessä muiden valtakunnallisten OHTO kouluttajien ja valmiuspäällikön kanssa
 • Yhteys ryhmään sähköpostitseyllapito@vapepakeski-suomi.fi

Nuorisotyöryhmä (2-4 hlö), hakuaika: perustettu, ei enää hakua tähän ryhmään

 • Kehittää nuorisotoimintaa hälytysryhmien kanssa maakunnallisesti
 • Rekrytoi nuoria mukaan toimintaan sekä kehittää toimintaa nuorisotoiminnan suuntaan
 • järjestää nuorille suunnattuja tapahtumia yhdessä nuorisojärjestöjen ja oppilaitosten kanssa sekä yhdistää ja tiedottaa jäsenjärjestöjen Vapepa -nuorisotoiminnasta
 • Yhteys ryhmään sähköpostitseyllapito@vapepakeski-suomi.fi

Kalustotyöryhmä (3-5 hlö), hakuaika: perustettu, ei enää hakua tähän ryhmään

 • Perustaa oman hälytysryhmän, joka huolehtii kaluston tuomisesta tehtäväkohtaiselle johtokeskukselle
 • Huolehtii tehtävillä käytettävästä kalustosta yhdessä kalustokohtaisesta huollosta sovitun tahon kanssa
 • Antaa kaluston käyttäjille sille soveltuvan käyttökoulutuksen ja huolehtii kaluston mukana olevasta käyttöohjeistuksesta
 • Kehittää kalustoa yhdessä valtakunnallisten kehityssuuntien mukaisesti sekä valittujen käytänteiden mukaisesti
 • Yhteys ryhmään sähköpostitseyllapito@vapepakeski-suomi.fi

Palkitsemistyöryhmä (2-3 hlö), hakuaika: perustettu, ei enää hakua tähän ryhmään

 • Koordinoi maakunnallisten ja valtakunnallisten palkitsemiskäytänteiden soveltamista maakunnan alueella huomioiden tasapuolisesti kaikki jäsenjärjestöjen ja hälytysryhmien Vapepa-toimijat
 • Kehittää palkitsemiskäytänteiden tasapuolista soveltamista
 • Tekee esityksen palkittavista maakuntatoimikunnan kokoukseen
 • Yhteys ryhmään sähköpostitseyllapito@vapepakeski-suomi.fi