Oletko vapepalainen ja vielä fysioterapeutti! Alla olisi kutsu osallistumaan pro-gradu tutkimukseen.

Viestin lopussa yhteystiedot.

 

Hyvä fysioterapeutti

Pyytäisin sinua osallistumaan pro gradu- tutkimukseeni, jonka tarkoituksena on tutkia fysioterapeuttien roolia häiriötilanteiden hallinnassa ja niistä palautumisessa. Häiriötilanteilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa erilaisia tilanteita, jotka vaarantavat yhteiskunnan toimintoja ja joiden hallinnassa ja palautumisessa tarvitaan terveydenhuollon ammattilaisten osaamista. Fysioterapeuttien roolia häiriötilanteiden hallinnassa on tutkittu marginaalisesti. Etsin haastateltavaksi fysioterapeutteja, jotka ovat mukana varautumis- ja turvallisuustoiminnassa. Voit toimia päivätyössä fysioterapeuttina, mutta olet vapaa-ajallasi tai työsi puolesta mukana varautumis- ja turvallisuustoiminnassa, tai olet koulutukseltasi fysioterapeutti, joka toimii päätyönään järjestötoiminnassa. Pohjakoulutukseltasi voit olla fysioterapeutti, lääkintävoimistelija tai kuntohoitaja. Tutkimuksen tarkoitus on kerätä syvempää informaatiota fysioterapeuttien ammattiosaamisen hyödyntämisestä häiriötilanteissa, ja siksi haastateltavilla tulee olla kokemusta varautumis- ja turvallisuustoiminnasta.

Haastattelut toteutetaan yksilöhaastatteluina loppukevään ja alkukesän 2019 aikana; haastattelut tehdään lähtökohtaisesti puhelimitse, kasvokkain tehtävistä haastatteluista sovitaan erikseen mahdollisuuksien mukaan. Haastattelut äänitetään ja analysoidaan, ja tutkimuksen valmistuttua aineisto hävitetään. Tutkimuksen tekstissä haastateltavat eivät ole tunnistettavissa, mutta haastateltavien nimet mainitaan tutkimuksen liitteessä, mikäli haastateltavat antavat siihen luvan. Jos haastateltavia tulee yli tavoitellun määrän, valitaan haastateltavat siten, että joukosta tulee mahdollisimman heterogeeninen. Tarkempien tietojen saamiseksi voitte olla minuun yhteydessä (yhteystiedot alla).

Mikäli haluat osallistua tutkimukseen, otathan minuun yhteyttä joko puhelimitse tai sähköpostilla 30.4.2019 mennessä, jotta voimme sopia haastatteluajankohdan.

Tutkimus on osa sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriopintojani Vaasan yliopiston johtamisen yksikössä. Pro gradu-tutkielmani on tarkoitus valmistua vuoden 2019 lopussa ja se on luettavissa Vaasan yliopiston opinnäytetöiden tietokannassa https://www.tritonia.fi/fi/e-opinnäytteet. Tutkimusta ohjaavat professori Pirkko Vartiainen sekä yliopistonlehtori, HTT Harri Raisio. Ohjauksen tukena toimii Merja Rapeli, sosiaali- ja terveysministeriön valmiusyksiköstä. Tule mukaan tuottamaan uutta ja tärkeää tietoa, jonka avulla voidaan saada fysioterapeuttien osaamista ja roolia näkyvämmäksi terveydenhuollon kontekstissa.

Ystävällisin terveisin
Maria Jordan
045 135 9729, maria.jordan@student.uwasa.fi