OHTO-HÄLYTYSVIESTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖT JA ONGELMAT

Keräämme palautetta sekä tietoa mahdollisista vapepalaisilla esiintyneistä häiriöistä OHTO-hälytyksiin liittyen. Jotta häiriöiden syitä voitaisiin pääkäyttäjän (SPR) ja palveluntarjoajan (Vincit) toimesta selvittää, tarvitsemme vapepalaisilta tiedon mm. OHTO-viestin operaationumerosta, puhelinnumerosta, puhelinoperaattorista sekä häiriön ajankohdasta.

Kysely koskee Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Keski-Suomen maakunnan alueen vapepalaisia.

Siirry tästä lomakkeelle, jolla voit ilmoittaa ongelmasta tai häiriöstä.