Teemana arjen turvallisuus

  • Kiitos kaikille teille jotka osallistuitte 112-päivään Jyväskylän Sepän kauppakeskuksessa. Saimme yhdessä korostaa turvallisuuden merkitystä ihmisten arjessa. Perinteistä kampanjaa viettiin nyt jo 22. kerran.
  • Onnistuimme 112-päivänä herättämään ihmisiä tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään erilaisia vaaratilanteita, sekä opastamaan heitä aktiiviseen ja vastuulliseen toimintaan mahdollisissa hätätilanteissa.
  • Lisäsimme kansalaisten turvallisuusmyönteisyyttä, sekä turvallisuustietoja ja -taitoja.
  • Turvallisuuden rakentamiseen tarvitaan ihan meitä kaikkia. Jokaisen tulisi tunnistaa turvallisuusriskit ennakkoon. Tätä työtä tukee valtakunnallinen 112-päivä, jossa me turvallisuustoimijat ja vapaaehtoiset yhdessä kerromme kansalaisille arjen turvallisuuteen liittyvistä asioista, ja vaarojen ennaltaehkäisystä, sekä oikeista toimintatavoista hätätilanteen yllättäessä.

Kiitos, että olitte mukana parantamassa arjen turvallisuutta!

LiitetiedostoTeemana arjen turvallisuus. Sisältää kuvia tapahtumasta. (PDF-tiedosto)

Artikkelin kuva: Hätäkeskuslaitos, 11.2.2019.