On aika rauhoittua Joulun viettoon

Muutospaineita, vai onko?

Koko varautumisen ja valmiuden järjestökenttä tuntuu yllättäen olevan mitä erilaisimpien muutospaineiden ja haasteiden alla. Monet auttamisvalmiuden omaksi toiminnakseen kokevat järjestöt ovat viimeistään kuluneena vuonna heränneet siihen, että oma ääni on saatava kuulumaan, joskus jopa keinoista piittaamatta. Lähdetään laput silmillä laukkaan, havainnoimatta ensin mitä ympärillä itse asiassa tapahtuu.

Nyt jos koskaan on aika hiukan jopa jarruttaa, kääntää katse hiukan sivuun omasta tekemisestä ja selvittää mitä naapuri oikein puuhaakaan. Jokainen on hyvä jossain, niin me ihmisinä, kuin järjestöinäkin.
Yhtä lailla kuin maailmalla ihastellaan suomalaisten viranomaisten kykyä tehdä poikkihallinnollista pelastustoimintaa yhteistuumin, niin myös Vapapan järjestöverkosto on ainutlaatuinen. Missään muualla eivät järjestöt ole sopineet yhteisistä pelisäännöistä, siitä miten yhdessä tuodaan paras tuki avuntarvitsijoille, miten järjestäydytään jokainen yhteisen Vapepa-verkoston osiksi.
Vapepa-verkoston vahvuus perustuu yksilön, yhteisön ja järjestön ydinosaamisen hyödyntämiseen. Tarvitaan kykeneviä johtajia, ammattitaitoisia kouluttajia, osaavia koordinaattoreita ja vahvoja järjestötoimijoita, mutta ennen kaikkea vahva ymmärrys siitä, että mitä annan toiselle, ei lopulta ole minulta pois. Yhteisen päämäärän oivaltaminen auttaa suuntaamaan jokaisen omaa tekemistä.

Vapepa-verkosto näkyy ja kuuluu

Tilastojen valossa kulunut vuosi on hälytystoiminnan osalta jäänyt hiukan edellisestä. Piirin alueella Vapepalle on välitetty vuoden aikana yhteensä 35 hälytystehtävää, joista etsintätehtäviä 27. Lisäksi uutena toimintamuotona tukitehtävät Etelä-Pohjanmaan maastopaloissa ja tulvasuojelutehtävissä, sekä Keski-Suomessa varmistettiin turvapuhelinpalveluiden toimintaa. Uusien pelastuslaitossopimusten uskotaan laajalti avaavan uudenlaista toimintaa koko piirin alueelle.

Muun toiminnan osalta vuosi oli ennätyksellinen. Vapepa-tapahtumia kirjattiin yhteensä 88 kpl, sisältäen erilaisia koulutuksia, info- ja yleisötilaisuuksia, lukuisia erityyppisiä harjoituksia sekä työryhmien ja toimikuntien kokouksia.
Alueellemme saatiin 4 uutta resurssikouluttajaa, 5 uutta Vapepa-johtajaa sekä 1 uusi etsinnän valmiuskouluttaja. Edelleen uusia kiinnostuneita on hakeutunut seuraavan vuoden kouluttajakoulutuksiin ja Vapepa-johtajakoulutuksiin, myös koordinaatiojärjestö SPR:n piirihallitus on nimennyt edustajat molempiin maakuntatoimikuntiin.

Kiitosten paikka

Länsi-Suomen piirin Vapepa-toiminta on valtakunnallinen edelläkävijä, niin maakunnallisen järjestöyhteistyön rakentajana kuin myös yhteistyön edistäjänä viranomaisten ja kuntien suuntaan. Monet Vapepan toimintalinjaukset on laitettu alulle täällä, kehitetty ja testattu teidän toimestanne ja lopulta nähty niin hyviksi ja toimiviksi, että ne halutaan muuallekin. Ilman jokaisen teidän ratkaisevaa panosta yhteisen harrastuksen kehittämiseksi, ei alueemme Vapepa-toiminta olisi lähellekään näin arvostettua ja tunnettua joka sektorilla.

Aktiivinen toiminta tuottaa väistämättä uutta toimintaa, tarvitaan edelleen aktiivisuutta ja innovatiivisuutta, eteenpäin katsomista. Muistetaan kuitenkin, että jaksaaksemme harrastuksen pitää aina antaa vähän enemmän kuin mitä se ottaa.

Tunnen kiitollisuutta saadessani toimia Länsi-Suomen piirin valmiuspäällikön tehtävässä, olla edesauttamassa, mahdollistamassa, tukemassa ja kehittämässä Vapepaa yhdessä teidän jokaisen kanssa.

Hyvää ja rauhallista Joulua
Aki

ps. muistakaa ilmoittautua Valmiusavaukseen 2019 Ähtäriin, https://www.lyyti.in/Valmiusavaus_2019_8097

Artikkelin otsikkokuva: Pohjanmaan Vapepan Facebook sivut.

Ystävällisin terveisin
Aki Valonen
Valmiuspäällikkö
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu
SPR Länsi-Suomen piiri
040 528 0902
aki.valonen@redcross.fi