Keski-Suomen maakuntatoimikunnan kokous pidettiin Jyväskylässä keskiviikkona 21.3.2018 Suomen Punaisen Ristin piiritoimistolla. Paikalla oli kattavasti jäseniä eri jäsenjärjestöistä sekä edustus Sisä-Suomen Poliisilaitokselta ja Keski-Suomen Pelastuslaitokselta. Kokouksen puheenjohtajana toimi Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Keski-Suomen maakuntatoimikunnan puheenjohtaja Juha Vimpari (Suomen Latu), ja kokouksen sihteerinä Tiia Kankaanpää (Suomen Latu).

 

Tehtävien määrä

Kokouksessa käytiin läpi vuoden 2017 toimintakertomusta valmiuspäällikkö Aki Valosen johdolla. Hälytystehtävien määrä oli viime vuonna alueella kaiken kaikkiaan 47, joista poliisijohtoisia etsintätehtäviä oli 46 kpl ja muita auttamistehtäviä 1 kpl. Vapaaehtoistyötunteja kyseisistä tukitehtävistä kertyi 4 802 tuntia ja auttajia tilanteissa oli yhteensä 490. Kansallisella tasolla Länsi-Suomen piirin tehtävämäärät ovat olleet kärkiluokkaa – edellä on ainoastaan Helsinki-Uusimaan piiri 54:llä tehtävällään.

Ohto-järjestelmän käyttöönotto

Vapaaehtoisten auttajien hälyttämiseen tarkoitettu, tekstiviestipohjainen Ohto-järjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2017 aikana. Sen käyttöönottoon liittyviä koulutuksia järjestettiin kaikkiaan 8 kpl, ja käyttö on lähtenyt käyntiin toivotun aktiivisesti. Pääosin jokaisella tehtävällä vuoden aikana vapaaehtoisten hälyttämisessä käytettiin uutta järjestelmää.

Koulutukset ja yhteistyöt

Vuoden alussa järjestetyissä valmiusavauksissa käytiin läpi maakuntatoimikuntien tulevia linjauksia, ja kävi ilmi, että halua ja tarvetta kasvattaa maakuntatoimikunnan roolia järjestöjen ja viranomaisten yhteistyöfoorumina löytyy. Koulutus- ja harjoitustoimintaa linjattiin siten, että jatkossa vuosittain järjestetään kaksi suurempaa koulutus- ja harjoitustapahtumaa vuodessa kummassakin maakunnassa, joista toinen kiinteästi syyskuun puolivälissä. Muuta koulutustoimintaa järjestetään kootusti suurempien harjoitusten yhteyteen.

Keväällä Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitoksen ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun välillä kirjoitettiin yhteistyösopimus, joka selkeyttää toimintamalleja hälytystilanteissa sekä antaa perusteita yhteisen harjoitus- ja koulutustoiminnan suunnitteluun. Vastaavan sopimuksen alustaminen Keski-Suomen Pelastuslaitoksen kanssa on käynnissä.

Elokuussa Kauhavalla järjestettiin ILMI 2017 -harjoitus, joka koostui lauantain koulutuksista ja sunnuntain harjoituksesta. Harjoitus sai positiivisen vastaanoton sekä viranomaisten, että järjestöjen suunnalta, ja harjoitusta järjestäneen MPK:n kanssa sovittiin seuraavan vastaavan harjoituksen järjestämistä syksyllä 2018.

Pohjanmaalla käynnistettiin syksyllä yrityksille suunnattu tukikampanja, jonka tarkoituksena oli saada sponsoritukea Vapepan toiminnalle. Joulukuussa turvallisuusalan yritys Safetor Oy lahjoitti Vapaaehtoisen pelastuspalvelun käyttöön 24 kpl PMR/GSM-radiopuhelimia, joiden jakamisesta alueelle päätetään vuoden 2018 aikana.

Maakuntatoimikunnan työryhmät

Vuoden lopulla ideoitiin maakuntatoimintaa tukevien työryhmien perustamista vuodelle 2018. Maakuntatoimikunnan varapuheenjohtaja Heikki Maukonen kertoi taustaa työryhmien tarpeelle. Tarkoitus on saada aktiivisten ja innokkaiden vapepalaisten tieto- ja taito-osaaminen Vapaaehtoisen pelastuspalvelun käyttöön. Työryhmiä perustetaan mm. koulutuksiin, harjoituksiin ja nuorisotoimintaan liittyen. Kevään kokoukseen mennessä on saatu perustettua koulutus- ja harjoitustyöryhmät. Jari Tuukkanen koulutustyöryhmästä kertoi kokoukselle ryhmän tavoitteet ja kävi läpi koulutusten aikataulua vuodelle 2018.

Talous

Kokouksessa käytiin läpi myös Vapepan talouslukuja viime vuodelta. Aki Valonen avasi taustaa avustustoiminnan tuotoille kertomalla Poliisilaitoksen kanssa tehdystä sopimuksesta, jonka mukaan Vapepalle maksetaan 400€ jokaisesta kokoontumiseen johtaneesta hälytyksestä. Vuoden aikana perustettiin piirin kirjanpitoon maakunnille omat projektit, joiden avulla jäsenet voivat seurata hälytystoiminnan tuottojen kerääntymistä ja tehdä täten ehdotuksia rahojen käytöstä. Vuoden 2017 ylijäämä oli 1 074,78€.

Järjestöjen varautumisen yhteistyö

Järjestöistä alustajina kokouksessa olivat Risto Helminen/Keski-Suomen Pelastuslaitos, Juha Mäntynen/Sisä-Suomen Poliisilaitos, Juha Vimpari/Maakuntatoimikunnan puheenjohtaja, Jari Wilén/Keski-Suomen Pelastusalan Liitto sekä Heikki Maukonen/Maakuntatoimikunnan työryhmät. Kaikki edustajat painottivat yhteistyön tärkeyttä sekä sitä, että yhteistyö koetaan toimivaksi. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun osaaminen on monipuolista, ja nopeus hälytystehtäville kokoontumisessa ensiluokkaista.

Muuta kokouksessa läpikäytyä

Kokouksessa pohdittiin myös, kuinka järjestöjen koulutuksia voitaisi markkinoida Vapepan sivujen sekä sosiaalisen median kanavien kautta, jotta näille saataisi lisää näkyvyyttä ja tätä kautta osallistujia. Jatkossa järjestöjen koulutuksia järjestävät henkilöt voivat olla yhteydessä Vapepan tiedotukseen sähköpostitse tapahtumien jaon tiimoilta.

Kokouksen tärkeimpänä esiinnousseena teemana kulki läpi illan Vapepan avustustoiminnan tärkeys ja sen ensiluokkaisuus nopeudessa ja osaamisessa viranomaista avustavissa tehtävissä.

Syksyn maakuntatoimikunnan kokous järjestetään 17.10.2018.

Liite: kokouspöytäkirja