Keski-Suomi ja Pohjanmaa

Kohti uutta toimintavuotta

Valmiusavaus avasi Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) uuden toimintavuoden Ähtärissä. Paikalla lauantain tilaisuudessa oli n. 80 aktiivista vapepalaista ja työkokouksessa sunnuntaina yli 20 kouluttajaa, Vapepa-johtajaa ja valmiuspäivystäjää.
Sunnuntaina suunniteltiin kahta koulutusuudistusta, valmiuspäivystäjäkurssin sekä etsinnän 8 tunnin kurssirunkoja. Valmiuspäivystäjien rooli koko piirin valmiuden avainhenkilöinä on muodostumassa entistä tärkeämmäksi kun kaikkien viranomaisten tapaa hälyttää vapaaehtoiset yhdenmukaistetaan. Lisäksi Vapepan johtosääntömuutoksessa linjattiin yhdeksi hälyttäjäorganisaatioksi Suomen Punainen Risti (SPR), viranomaisten lisäksi. Tarkoituksena on, että kaikki päivystäjät tutustuvat uudistettuun kurssiin tämän vuoden aikana, kurssipäivät ja –paikat selviävät lähiaikoina.
Uuden Länsi-Suomen piirin alueella käyttöön otettavan etsinnän 8 h kurssin sisältöä muokattiin osaamisperustaiseksi siten, että kurssilainen saa koulutuksessa hälytystehtävään osallistumiselle riittävät edellytykset. Osaamista tukee vuosittain järjestettävät harjoitukset. Myös uusi etsinnän kurssirunko otetaan käyttöön heti tämän vuoden koulutuksissa.

OHTOA, OHTOA ja vielä OHTOA…

Suomen Punainen Risti päätti syksyllä, että OHTO on myös SPR:n valtakunnallinen hälytystyökalu. Tämä tarkoittaa sitä, että myös kaikki SPR:n osastojen operatiiviset henkilöt kirjataan omaan hälytysryhmäänsä. Käytännössä useilla osastoilla on 2 hälytysryhmää, koska kotimaan avun henkilöt on eriytetty omiksi hälytysryhmikseen, mm. helpottamaan valmiuspäivystäjien hälytystoimintaa. Tämän vuoden aikana piirin henkilökunta varmistaa että osastojen hälytysryhmät tuntevat hälytysjärjestelmän ja osaavat toimia hälytyksen tullessa. Toistaiseksi vielä osastojen hälyttäminen tapahtuu soittamalla piirin yhteystietovihkosta tai Ohtosta löytyviin osaston hälytysnumeroihin. Uusi yhteystietovihko julkaistaan maaliskuun alussa ja jaetaan kaikille päivystäjille.
Edelleen OHTOn markkinointia tulee jatkaa myös Vapepan hälytysryhmille aktiivisesti. Alueellamme on useita ryhmiä, jotka eivät ole vielä mukana. OHTOn käyttöönotto on kuitenkin koordinaatiojärjestön ja alueemme kaikkien viranomaisten yhteinen tahtotila, ja se tulee tulla selkeästi esiin jokaisessa yhteydenotossa maakunnallisiin hälytysryhmiin päin.

Klikkiä hälytystilastoissa

Ohton kautta saadaan tarkkaa tietoa hälytysten määrästä ja hälytyksiin osallistuneiden määrästä edellyttäen että jokaisesta hälytyksestä on tehty raportti OHTOon. Nyt noin 10 hälytyksestä ei ole merkintää Ohtossa. Siis jokaisesta hätäkeskuksen välittämästä tehtävästä, vaikka päättyisi saman tien, tehdään raportti. Hälytyksen vastaanottanut päivystäjä huolehtii että raportti tulee tehtyä, joko Vapepa-johtajan toimesta tai sitten itse tekemällä. Raportin voi tehdä Ohtoon myös jälkeenpäin, tekemällä normaalin operaation, mutta ajankohta menneisyyteen. Silloin ei lähde hälytysviestejä.

Uudet työryhmät vauhtiin

Uusien työryhmien työtavat ja tehtävät ovat muotoutumassa. Keski-Suomessa ryhmät ovat jo osittain järjestäytyneet, Pohjanmaalla tavoitteena saada tärkeimmät työryhmät toimintaan kevään aikana. Työryhmiin voi ilmoittautua edelleen mm. nettisivujen ilmoittautumislomakkeiden kautta, tai suoraan maakuntatoimikuntien puheenjohtajille. Työryhmien yhtenä tärkeänä tavoitteena on saada toimintaa avattua kaikille halukkaille jäsenjärjestöille ja uusille aktiivisille vapaaehtoisille.

Maakuntatoimikuntien kevään kokoukset

Toimikuntien kevätkokoukset Keski-Suomessa 21.3.2018 klo 18.00 Jyväskylässä (SPR piiritoimisto, Ailakinkatu 5) ja Pohjanmaalla 28.3.2018 klo 18.00 Vimpelissä (Jäykäntupa, Pöntisentie 42). Maakuntatoimikuntien puheenjohtajille ja minulle voi tuoda esiin mitä muita asioita kokouksissa halutaan käsiteltävän, kokouskutsut lähtevät viikoilla 10 ja 11.

Kevään koulutukset ja tapahtumat

Kaikki kevään koulutukset ja tapahtumat julkaistaan jatkossa myös valtakunnallisilla vapepa.fi-sivustolla. Tapahtumakalenterista oman alueen tapahtumat löytyvät valitsemalla valikosta Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa tai Keski-Pohjanmaa.

Aktiivista kevättä, nähdään koulutuksissa ja kevään harjoituksissa!
Aki

Yhteistyöterveisin
Aki Valonen
Valmiuspäällikkö
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu
SPR Länsi-Suomen piiri
040 528 0902
aki.valonen@redcross.fi