Hei Hyvä Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) jäsenjärjestön edustaja tai toimija Keski-Suomessa

Saatat kuulua myös laajemman alueen organisaatioon tai teitä on monta yhdistystä edustamassa koko Keski-Suomea, mutta välitä tätä tietoa järjestönne niille henkilöille, jotka toimivat Keski-Suomessa tai yhteisesti sovitte, kuinka organisoidutte Keski-Suomen alueella.

Mikä Vapepa on?

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on 52 järjestön verkosto, jonka hälytysryhmät tukevat viranomaisia onnettomuuksissa ja muissa kriisitilanteissa. Useimmiten Vapepa hälytetään kadonneen ihmisen etsintään, mutta vapaaehtoisia tarvitaan myös esimerkiksi antamaan henkistä tukea, ohjaamaan liikennettä ja auttamaan evakuoinneissa. Auttajamme toimivat maalla, vesialueilla ja ilmassa.Vapepa-järjestöt toimivat yhdessä, jotta jokaisen järjestön osaaminen pystytään hälytystilanteessa hyödyntämään hädässä olevan ihmisen auttamiseksi. Hälytystilanteessa Vapepalaiset johtavat omaa toimintaansa.

Vapepan toimintaan voi tulla mukaan jokainen, joka haluaa auttaa muita käytännön läheisellä tavalla. Vapepan jäsenjärjestöt järjestävät koulutuksen kaikille vapaaehtoisille. Järjestöt myös varustavat omat vapaaehtoisensa. Vuonna 1964 perustetussa Vapepassa toimii ympäri Suomen yhteensä noin 18 000 vapaaehtoista 1 500 hälytysryhmässä.

https://vapepa.fi/tama-on-vapepa/

Vuosi alussa ja on taas hyvä mahdollisuus katsoa eteenpäin eli kuinka kehittäisimme toimintaamme Keski-Suomessa, niin että jokaisella jäsenjärjestöllä olisi mahdollisuus olla mukana toiminnassa omilla vahvuuksillaan.

Vuosi aloitettiin kokoamalla nykyisiä toimijoita hieman toisella tavalla, perustamalla toimikuntia kehittämään eri osa-alueita, näihinkin on vielä hakuaika auki eli jos tunnet mielenkiintoa toimikuntatyöskentelyyn niin tervetuloa mukaan.

http://www.vapepakeski-suomi.fi/2017/12/17/vapepa-keski-suomi-rekrytoi-tyoryhmien-jasenia-ja-vapepan-valmiusavaus-ahtarissa/

Kysyisin nyt kuitenkin teiltä jäsenjärjestöjen edustajilta, millä tavalla Vapepan toiminta voisi olla lähempänä teitä tai teidän yhdistysten/seurojen toimintaa? Miten me voitaisiin kehittää toimintaamme viranomaisten ja yhteiskunnan suuntaan ja mitä ne toiminnat olisivat, jotta se palvelisi myös teidän nykyistä toimintaa? Ja sitä kautta houkuttaisi järjestönne jäseniä Vapepa -toimintaan.

Kutsun nyt teidät samalla meidän valmiusavaukseen Ähtäriin, jossa voitte tutustua paremmin meihin ja meidän viranomaisyhteistyöhön, valmiusavaus pidetään 3.2.2018 klo 9-16 Ähtärissä. Tapahtumaan järjestetään maksuton kuljetus Keski-Suomesta lauantaille, linkin takana olevan ilmoittautumisen lisäksi, ilmoita tulostanne myös minulle. Pyrimme järjestämään linja-autoreitin muualtakin kuin Jyväskylästä, joten kerro samalla toiveesi siitä.

http://www.vapepakeski-suomi.fi/2018/01/04/valmius-avaus-ahtarissa-2018/

Jäsenjärjestöjen yhteinen, Keski-Suomen maakuntatoimikunnan kokous järjestetään Jyväskylässä (Ailakinkatu 5) 21.3.2018 klo 18, jossa jäsenjärjestön valitulla Keski-Suomen edustajalla on osanotto- ja äänioikeus. Tästä syystä pyydänkin jäsenjärjestöjä ilmoittamaan minulle etukäteen, kuka edustaa teidän jäsenjärjestöä kokouksessa.

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskustoimikunta on vahvistanut uuden johtosäännön kokouksessaan 13.11.2017. Samalla kumotaan kaikki aikaisemmat Vapaaehtoisen pelastuspalvelun työtä ohjanneet johtosäännöt. Uusi johtosääntö tuli voimaan 1.1.2018.

http://www.vapepakeski-suomi.fi/2017/12/19/vapepan-uusi-johtosaanto/

Terveisin,
Juha Vimpari, puheenjohtaja
Keski-Suomen maakuntatoimikunta
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, Keski-Suomi
puheenjohtaja@vapepakeski-suomi.fi