Matkakorvaukset etsinnällä

 

Kun poliisiviranomainen on pyytänyt apua Vapepalta, voidaan matkakuluja ja muita toiminnasta aiheutuneita kuluja korvata Vapepalaiselle. Sivullamme http://www.vapepakeski-suomi.fi/vapepa/matkalaskut/ on lisätietoa matkakulujen korvausten hakemisesta.

 

 

Alla pikaohjeet matkakulukorvausten hakemiseen

 

  • Vapaaehtoinen voi halutessaan kirjoittaa aiheutuneista matkakuluista matkalaskun. Muistakaa kimppakyydit ja yhteiset kokoontumispaikat. Yksittäisen vapaaehtoisen matkakorvaukset maksetaan vain poikkeustapauksissa.
  • Korvaus maksetaan verohallinnon vahvistamien korvausten mukaisesti.
  • Täytä Vapepan matkalaskulomake ja toimita täytetty lomake ryhmänjohtajalle.
  • Ryhmänjohtaja laatii matkalaskuista koontilaskun. Koontimatkalasku ja yksittäiset matkalaskut toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen laskutus@vapepakeski-suomi.fi.
  • Korvaukset maksetaan hälytysryhmän tilille ja jokainen hälytysryhmä vastaa korvauksien maksamisesti.
  • Matkalaskut ja koontimatkalaskut tulee toimittaa kahden viikon kuluessa. Myöhemmin toimitettuja matkalaskuja ei huomioida.

 

Liitteet