SPeKL:n hallitus on kokouksessaan 4.3.2017 hyväksynyt Tunnistusetsinnän näytön erottelun ja jäljennoston osalta. Näyttö on yksiosainen, se tehdään valoisaan aikaan ja se tulee voimaan 1.6.2017.

Tunnistusetsintänäytön näyttöohje on löydettävissä SPeKL koeohjeesta liitteenä (liite 4)

http://www.pelastuskoiraliitto.fi/kokeet/koesaannot

Tunnistusetsintänäytön lyhenne on TEN.

Tunnistusetsintänäyttö tilaisuudet haetaan Pelastuskoiraliiton normaalin koehakumenettelyn mukaisesti.

Ilmoittautumis- ja arvostelulomake on löydettävissä Pelastuskoiraliiton internetsivuilla lomakkeet sivulla.

http://www.pelastuskoiraliitto.fi/lomakkeet

Tulokset julkaistaan Pelastuskoiraliiton internetsivuilla, kuten muutkin Pelastuskoiralajit

Näytön voi antaa VIRTA tarkastettu tai hälytysryhmäoikeudet omaava koirakko, jolla on vähintään jälkiperuskoe hyväksytysti suoritettuna ja joka toimii hälytysryhmässä.

Näytön arvioivat SPeKL:n kouluttamat ja hyväksymät TE-testaajat.

TE-testaajaksi koulutetaan liiton jälkitestaajaoikeudet omaavia testaajia, jotka ovat TE-kouluttajia ja osallistuvat toukokuussa 2017 järjestettävään koulutukseen.

Kyseisen osaamisen käytöstä hälytyksissä ei ole viranomaisten kanssa sovittu.

Tässä vaiheessa kokeiden kustannuksista vastaavat järjestävät yhdistykset.

Tunnistusetsintänäytöt tilastoidaan SPeKL:n tilastoihin.

SPeKL hallitus