Poliisi kertoo 3.1.2017 sivuillaan seuraavaa: ”Poliisiammattikorkeakoulun kartoituksen mukaan vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) on poliisille tärkeä ja luotettava kumppani, jota ilman kaikista tehtävistä ei selvittäisi. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun käyttö on myös edullista. Yleisimmin vapaaehtoisia käytetään kadonneen henkilön etsinnässä.

Katsaus kertoo yhteenvedossa mm. seuraavaa: ”Vapepan toimintaa pidettiin poliisilaitoksissa hyvin organisoituna ja nopeaa toimintavalmiusaikaa arvostettiin. Erityisenä lisäarvona pidettiin Vapepan kautta saatavien etsintäkoirien mahdollisuutta. Toimintaan osallistuneita henkilöitä kuvattiin motivoituneiksi. Henkilöiden etsinnässä Vapepa on ollut ratkaisevassa roolissa ja monessa tilanteessa poliisi ei olisi selvinnyt tehtävästään ilman vapaaehtoisia ammattilaisia. Tämä näkyy erityisesti haja-asutusalueilla, jossa muutenkin korostuu viranomaisyhteistyö sekä vapaaehtoistoimijoiden apu.”